Начало За нас продукти Новини Регионална структура Партньори За партньори Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
Рисково ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ    Застраховка "Рискова Живот"    Застраховка "Рискова застраховка Живот на к...
Спестовно Животозастраховане Докато спестявате пари, получавате финансова защита с покрития по ваш избор за целия период, която...
Застроховки “ЗЛОПОЛУКА” и “ЗАБОЛЯВАНЕ” В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага: Застраховка “Злополука” ...
Здравна застраховка    „ЗДРАВНА” ЗАСТРАХОВКА   Пакетите от медицински услуги са разработени да отговор...
 

Застроховки “ЗЛОПОЛУКА” и “ЗАБОЛЯВАНЕ”

В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага:

Застрахователят предлага богата гама рискове, които може да бъдат комбинирани по различен начин в зависимост от интереса и желанието на застрахованите лица:

 • Смърт от трудова злополука;
 • Смърт от битова злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност, вследствие на трудова или битова злополука или заболяване;
 • Временна загуба на работоспособност, вследствие на трудова или битова злополука;
 • Временна загуба на работоспособност, вследствие на общо заболяване;
 • Медицински разходи – прегледи, изследвания и медикаменти при злополука или общо заболяване
 • Разходи за оперативно лечение при злополука или общо заболяване;
 • Дневни пари за болничен престой при злополука или общо заболяване;
 • Диагностициране на особено тежко заболяване
 • Срок на застрахователните договори от 1 до 10 години.
 • Възможни са застраховки със срок по-малък от 1 година според индивидуалните потребности на клиента.
 • Застрахователните договори могат да бъдат индивидуални, семейни и групови.