Начало За нас продукти Новини Регионална структура Партньори За партньори Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
Рисково ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ    Застраховка "Рискова Живот"    Застраховка "Рискова застраховка Живот на к...
Спестовно Животозастраховане Докато спестявате пари, получавате финансова защита с покрития по ваш избор за целия период, която...
Застроховки “ЗЛОПОЛУКА” и “ЗАБОЛЯВАНЕ” В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага: Застраховка “Злополука” ...
Здравна застраховка    „ЗДРАВНА” ЗАСТРАХОВКА   Пакетите от медицински услуги са разработени да отговор...
 

Рисково ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

 

Свали PDF Застраховка "Рискова Живот"

 

Свали PDF Застраховка "Рискова застраховка Живот на кредитополучател"

 

Рисковите застраховки “Живот” покриват голям диапазон от рискове, свързани с живота и здравето на застрахования като:

  • Смърт вследствие на заболяване или злополука- Основно покритие
  • Смърт злополука
  • Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука
  • Трайна загуба на работоспособност в резултат на заболяване
  • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука
  • Временна загуба на работоспособност в резултат на заболяване

Застрахователните договори могат да бъдат сключат като ИНДИВИДУАЛНИ ИЛИ ГРУПОВИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ, като кандидатите за застраховане могат да избират между изброените по-горе рискове.

Срокът за тази група застраховане варира от 1 до 30 години.

Тази група включва и специално разработения застрахователен продукт – ЗАСТРАХОВКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ. Застраховката покрива риска смърт на застрахования, като при настъпването му на банката – кредитодател се изплаща остатъка (непогасената част) от получения от застрахованото лице кредит. По желание на банката кредитодател или на застрахованото лице могат да бъдат приети за застраховане и други рискове. Срока на застраховката е от 1 до 5 години.