Начало За нас продукти Новини Регионална структура Партньори За партньори Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
Повече за нас
"Животозастрахователен институт" АД развива активна дейност на животозастрахователния пазар с разрешение за извършване на застрахователна дейност - Решение № 758 – ЖЗ от 09.12.2005 г. на Комисията за финансов надзор. Компанията е с едностепенна система на управление. Акционерният капитал, гарантиращ изпълнение на поетите задължения към контрагентите и сключените презастрахователни и съзастрахователни договори са гарант за финансовата стабилност на дружеството.

Основен акционер в дружеството е ЗК “Лев инс” АД, компания, доказала се през годините като един от водещите български застрахователи по общо застраховане, като за 2013г. е на първо място по премиен приход на общозастрахователния пазар. Акционер на “Животозастрахователен институт“ АД е и “Лев Корпорация” АД.

За нас

Ние отговаряме на потребностите на всеки клиент чрез непрекъснат активен диалог и качествено обслужване в над 100 офиса в страната.
Стремим се да защитим в максимална степен интересите на нашите настоящи и бъдещи клиенти, като разчитаме на устойчиво развитие и финансова стабилност.

Кое е най- важно за вас? Как ще се справите сами? Да помислим заедно!

 • Финансова помощ
 • Закрила за семейството
 • Стандарт на живот
 • Средства за здраве
 • Достойни старини
 • Бъдеще за децата
 • Непредвидени разходи
 • Спестяване
 • Старт в живота
 • Семейството
 • Защита на дохода
 • Средства за лечение
 • Средства при престой в болница
 • Средства при оперативна намеса, заболяване, нетрудоспособност ........

Животозастрахователен институт Ви дава индивидуално решение, съобразно Вашите потребности и възможности!