Начало За нас продукти Новини Регионална структура Партньори За партньори Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
Рисково ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ    Застраховка "Рискова Живот"    Застраховка "Рискова застраховка Живот на к...
Спестовно Животозастраховане Докато спестявате пари, получавате финансова защита с покрития по ваш избор за целия период, която...
Застроховки “ЗЛОПОЛУКА” и “ЗАБОЛЯВАНЕ” В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага: Застраховка “Злополука” ...
Здравна застраховка    „ЗДРАВНА” ЗАСТРАХОВКА   Пакетите от медицински услуги са разработени да отговор...
 

Спестовно Животозастраховане

Докато спестявате пари, получавате финансова защита с покрития по ваш избор за целия период, която ви дава гаранции за финансова стабилност в непредвидени ситуации на злополука или заболяване. “Животозастрахователен институт” АД предлага качествени застрахователни продукти със спестовен елемент. По желания на застрахования в тях могат да се включат и редица допълнителни рискове, свързани с живота и здравето му.

Застрахованият сам избира валутата, срока и тарифата на застраховката. Освен изплащането на обезщетения при настъпване на неблагоприятно събитие, включено в приетите за покритие рискове, както и гарантираното изплащане на застрахователната сума, при изтичане на срока на застраховката, спестовните застраховки “Живот” дават още редица права на застрахования:

 • Право на ползване на данъчни облекчения;
 • Право на промяна на размера на застрахователната сума;
 • Право на промяна на срока на полицата;
 • Право на трансформиране на застраховката, след изтичането й, в срочна или пожизнена рента.

В зависимост от конкретните изисквания и индивидуалните особености на всеки кандидат за застраховане, специалистите от “Животозастрахователен институт” са готови да предложат:

 • Безплатни консултации
 • Индивидуални оферти, съобразени в максимална степен с нуждите и възможностите на всеки един отделен клиент.

За нашата компания ще е чест да бъде Ваш партньор в отговорната стъпка – сключване на застраховка “Живот”. Ние гарантираме на Вас, на Вашето семейство и служители материален просперитет и максимална сигурност при финансови затруднения и неблагоприятни житейски ситуации.

Застраховка „Независимост”

I. Основно покритие
II. Допълнително избираеми пакети

 • „Злополука плюс”
 • „Временна неработоспособност от общо заболяване”
 • „Дневни пари за болничен престой”
 • „Диагностициране на особено тежки заболявания”
 • „Моето дете”.

СПЕСТОВНА ЗАСТРАХОВКА „НЕЗАВИСИМОСТ”

Застраховка „Независимост плюс”

I.Основно покритие – доживяване или по-ранна смърт
II. Допълнителни рискове:

 • Смърт злополука
 • Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука
 • Трайна загуба на работоспособност в резултат на заболяване
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на заболяване
 • Пакет „Болнично лечение”
 • Пакет „Диагностициране на особено тежки заболявания”
 • Пакет „Моето дете”

СПЕСТОВНА ЗАСТРАХОВКА „НЕЗАВИСИМОСТ ПЛЮС”