Начало За нас продукти Новини Регионална структура Партньори За партньори Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
Рисково ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ    Застраховка "Рискова Живот"    Застраховка "Рискова застраховка Живот на к...
Спестовно Животозастраховане Докато спестявате пари, получавате финансова защита с покрития по ваш избор за целия период, която...
Застроховки “ЗЛОПОЛУКА” и “ЗАБОЛЯВАНЕ” В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага: Застраховка “Злополука” ...
Здравна застраховка    „ЗДРАВНА” ЗАСТРАХОВКА   Пакетите от медицински услуги са разработени да отговор...
 

Здравна застраховка

 

Свали PDF „ЗДРАВНА” ЗАСТРАХОВКА

 

Пакетите от медицински услуги са разработени да отговорят максимално на потребностите на застрахованите лица. Ние Ви гарантираме ползването на цялостно и своевременно медицинско обслужване.

 1. Покритие "Предпазване от заболявания и подобряване на здравето"
  Профилактиката е най-сигурния път към поддържане и превенция на здравето. Застрахователно покритие: “Предпазване от заболяване и подобряване на здравето” дава възможност застрахованите лица да изберат профилактични прегледи и изследвания, които биха искали да се включват в здравния им пакет. Те се провеждат веднъж за периода на договора в лечебно заведение или на място във техния офис ( за юридическо лице).
 2. Покритие "Извънболнична медицинска помощ"
  Застрахованите лица получават при нужда директно медицинска помощ от специалисти от съответните профили на медицината, както и достъп до цялата необходима гама от лабораторни и функционални изследвания, без да е необходимо да бъдат насочвани от техния общопрактикуващ лекар и без да заплащат дължимите потребителски такси. Покритието дава възможност за : - лечение в домашни условия; - консултация с лекари по-избор; - високоспециализирани клинико-лабораторни изследвания.
 3. Покритие "Болнична медицинска помощ"
  Застрахователно покритие: “Болнична медицинска помощ” възстановява разходи за:
  • Болнично лечение – планово или по спешност
  • Изследвания и манипулации по време на болничния престой
  • Медикаментозно лечение
  • Физиотерапия и рехабилитация
  Покритието дава възможност за: избор на водещи лечебни заведения в страната; предоставяне на най- добри условия за болничен престой; не се заплащат потребителски такси.
 4. Покритие „Възстановяване на разходи”
  Ползването на застрахователно покритие „Възстановяване на разходи “ дава възможност застрахованите лица да се възползват от реимбурсиране на суми за лекарствени средства предписани от лекар или частично покрити от НЗОК до избран лимит, възстановяване на разходи за медицински консумативи, медицински транспорт.
 5. Покритие "Дентална медицина"
  Дава възможност на всяко застраховано лице при посещениe на лекаря по дентална медицина да ползва допълнителни услуги извън поеманите от НЗОК, като например лечение на периодонтити, чистене на зъбен камък и поставяне на коронки.

Предлаганите застрахователни покрития са разработени в четири клаузи. Застрахованите лица имат право на здравни услуги и стоки в обем и обхват в зависимост от избраната клауза.

Цената на месечната застрахователна премия се определя в зависимост от избраното покритие и клауза.